Systémové upozornění
Hlavní informace

Vždy kladu max. důraz na požadavky klienta. Ať už je to váha, délka, těžiště nebo použité materiály. I díky tomuto přístupu mám klienty po celém světě...